Nghệ thuật hợp xướng có nhiều đóng góp quan trọng trong đời sống âm nhạc

Khám phá Âm nhạc

Nghệ thuật hợp xướng có nhiều đóng góp quan trọng trong đời sống âm nhạc nước ta trong đáp ứng nhu cầu thưởng thức âm nhạc của công chúng gắn với phát triển thị hiếu âm nhạc cho con người và cộng đồng. Nghệ thuật hợp xướng không chỉđóng góp cho sự phát triển nền âm nhạc Việt Nam bằng những giá trị thẩm mỹ âm nhạc đáp ứng nhu cầu của công chúng, mà còn góp phần cùng nền âm nhạc Việt Nam thực hiện tốt chức năng giáo dục âm nhạc cho cộng đồng và giáo dục cộng đồng bằng âm nhạc.

Hợp xướng đóng góp đặc biệt quan trọng đối với định hình giá trị thẩm mỹ âm nhạc trong đời sống văn hoá của con người và cộng đồng, Nghệ thuật hợp xướng đóng góp to lớn đối với sáng tác và biểu diễn âm nhạc, nó đã cung cấp dữ liệu, chất liệu âm nhạc, gợi mở ý tưởng và kết nối chặt chẽ giữa giá trị khoa học với giá trị nghệ thuật của sáng tác âm nhạc; kích thích phát triển và hội nhập cùng các nước tiên tiến. Đối với biểu diễn âm nhạc, hoạt động biểu diễn hợp xướng luôn có tác dụng thúc đẩy cả hai khuynh hướng biểu diễn âm nhạc “nghiêm túc” và “thông tục”, đồng thời phát triển đội ngũ chỉ huy âm nhạc và trực tiếp góp phần phát triển thanh nhạc thông qua rèn giũa đội ngũ hợp xướng viên.

Những năm đầu hòa bình lập lại ở miền Bắc, âm nhạc hợp xướng Việt Nam đã dần dần hình thành đội ngũ nghệ sĩ hoạt động hợp xướng chuyên nghiệp. Công tác đào tạo hợp xướng trong nước phát triển mạnh theo hình thức đào tạo tại chỗ. Từ khi đất nước thống nhất, đào tạo hợp xướng được triển khai trên hai mô hình chính: đào
tạo chuyên nghiệp
đào tạo phổ thông. Bước đầu đào tạo hợp xướng đã có những đóng góp tích cực nâng cao dân trí âm nhạc. Tuy nhiên, trình độ dạy học hợp xướng tại các trường không đồng đều do thiếu đội ngũ giảng viên chuyên sâu.

Để tiếp tục phát triển một cách mạnh mẽ nghệ thuật hợp xướng Việt Nam thì công việc của chúng ta là phải phát hiện, nuôi dưỡng các nhà soạn nhạc có khả năng viết cho hợp xướng, khích lệ, động viên, giúp đỡ dàn dựng, biểu diễn hợp xướng, đồng thời định hướng thị hiếu thẩm mỹ âm nhạc lành mạnh cho công chúng, đưa công
chúng đến với giá trị đích thực của tác phẩm hợp xướng

Không có phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Khám phá Âm nhạc
Hợp xướng thời kỳ Cận đại và Đương đại

Hợp xướng thời kỳ Cận đại và Đương đại (Modern time and Presen time choir) Cũng như các thể loại âm nhạc khác, nghệ thuật hợp xướng trong thế kỷ XX đã diễn ra những thử nghiệm nhằm mục đích phát triển. Nhiều nhà soạn nhạc nổi tiếng đã viết …

Khám phá Âm nhạc
Hợp xướng thời kỳ Cổ điển và Lãng mạn

Hợp xướng thời kỳ Cổ điển và Lãng mạn (Classic and Romantic choir) Giữa thế kỷ XVIII, sự xuất hiện Đại cách mạng tư sản Pháp (1789) và các vĩ nhân như Vôn-te, Rut-xô, Mông-tet-xkiơ… đã đưa tư tưởng tự do, bình đẳng, bác ái vào mọi hoạt động văn …

Khám phá Âm nhạc
Hợp xướng thời kỳ Baroque

Hợp xướng thời kỳ Baroque (Baroque choir) Có thể nói nghệ thuật âm nhạc Baroque được sinh ra từ Văn hoá Phục hưng, song bắt đầu hình thành âm nhạc chủ điệu – hoà thanh, xuất hiện hệ thống điệu thức trưởng, thứ hoà thanh mang ý nghĩa thời đại. …