Chưa được phân loại

Hành trình phát triển không ngừng nghỉ của Piano Kawai

Nhiệm vụ tạo ra sự hoàn hảo là một hành trình hiếm hoi mà ít người chọn thực hiện, nó chỉ dành cho những người có tầm nhìn, ý chí, niềm đam mê để thành công. Đó là cách mà Piano Kawai bắt đầu và cũng là hành trình không …