Tư vấn mua đàn guitar theo trình độ

Chơi nhiều dòng nhạc: Nếu bạn muốn tìm một cây đàn có thể thoải mái chơi được nhiều dòng nhạc khác nhau, nhưng vẫn giữ được cân bằng về âm sắc và khả năng chơi, thì một cây đàn acoustic dáng…